International Medical Placements

Naša činnosť spočíva v sprostredkovaní spolupracovníkov nemocníc a súkromných zdravotných zariadení v rámci vnútrozemia a Euópy. Naše servisné služby a Know-how vo vnútrozemí a v mnohých európskych krajinách umožňujú plynulú spoluprácu medzi uchádzačmi a zákazníkom.

Training & Development

Paralelne k sprostredkovaniu najlepších pracovníkov, kladieme veľký dôraz na organizačný vývoj. Špeciálne  v oblasti rozvoja práce v tíme, sprevádzaní pri Change procesoch a rozvíjaní vedúcich pracovníkov nám pomáhajú dlhoročné skúsenosti v zdravotníctve.

We make placements for specialist doctors throughout Europe.

Current job offers

We are currently seeking candidates for positions as doctors and nurses