International Medical Placements

Ние сме специализирани в националното и европейско посредничество на медицински персонал за болници и частни здравни заведения. Чрез националното и местното си присъствие в много европейски страни, нашите услуги и нашата компетентност, ние бързо обединяваме кандидатите и работодателите.

Training & Development

Паралелно с най-добрите кандидати на чуждестранния пазар на труда, поставяме фокусът си и върху организационното развитие. Въз основа на дългогодишният ни опит, оказваме широка подкрепа при екипната работа и съдействаме при промяна на работния процес.

Ние сме специалисти в посредничеството на медицински персонал в Европа & оказваме помощ при развитие на човешките ресурси в сферата на здравеопазването.

Актуални оферти за работа

В момента търсим персонал в следните области