Контакт

За повече информация и въпроси, може да се свържете с нас.

Nikolaus Becker, MSc

Telefon: +43 (0)1-96 60 210
Mobil: +43 (0) 664 3868000

Услугите ни са насочени към Вас, ако работите в следните области

Ние посредничим в следните области на медицината:

  • Вие вече сте квалифициран лекар-специалист и се стремите към дългосрочна промяна.
  • Искате да работите като старши лекар, съответно на ръководна длъжност в друга държава и друга болница.
  • Вие сте завършили обучението си по медицина и бихте искали да започнете своя стаж или специализация.
  • Вие сте от държава от Европейския съюз (извън ЕС трябва

Посредничество на дипломирани медицински сестри:

  • Вече сте квалифицирана медицинска сестра от Австрия или друга държава от ЕС и търсите дългосрочна професионална промяна
  • Вие търсите пряко назначение директно в болница

Квалифициран персонал за частния сектор на здравеопазването:

  • Вече работите като медицински специалист, напр. като квалифициран медицински технически помощник
  • Вие работите като опитен медицински асистент и търсите нова област на дейност

Ако не идвате от немскоговоряща страна, в идеалния случай вече трябва да имате добри познания по немски език. В противен случай се препоръчва да го подобрите през първите