Контакт

За повече информация и въпроси, може да се свържете с нас.

Nikolaus Becker, MSc

Telefon: +43 (0)1-96 60 210
Mobil: +43 (0) 664 3868000

Услуги за болници

Основателят на компанията, Николаус Бекер, MSc, води от няколко години успешна многостранна стратегия за попълване на свободните работни места от лекари и ключов медицински персонал.

Заедно със специализиран екип оказваме съдействие в следните държави:

 • Австрия
 • Швейцария
 • Германия
 • Словакия
 • Чехия
 • Унгария
 • Румъния
 • Полша
 • Словения
 • Гърция
 • Хърватия

Важни фактори за успехa ни са:

 • Високата квота на посредничество се дължи на постоянното лично присъствие на място в различните страни.
 • Благодарение на дългогодишния опит и работата в тези среди, сме изградили широка национална и международна мрежа от контакти.
 • Обучен екип участва непрекъснато в квалифицираното търсене на лекари и ключов медицински персонал в изброените страни.
 • Паралелно с това се включват и

Всички чуждестранни кандидати получават безплатно и всеобхватнo обслужване. Това включва:

 • Преглед и проверка на всички квалификации, професионален опит и бързото легализиране на необходимите документи, напр. пред Камерата на Лекарите.
 • Благодарение на нашият опит, всеки кандидат получава пълна подкрепа при административните процедури.
 • Координация, придружаване при етапите на преговори и подкрепа по време на интервюто – това значително увеличава вероятността на кандидата за започване на работа.